Една от най-големите транспортни фирми в Белгия и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заявиха интерес за участие в индустриалната зона на Свиленград.
Водещата белгийска фирма “Ван Дайк Транспорт” има намерение да изгради собствена логистична база в бъдещата индустриална зона край Свиленград. Представители на компанията посетиха района и направиха оглед на терена.

С официално писмо до кмета на общината инж. Георги Манолов, подобен инвеститорски интерес бе заявен и от най-голямата бизнес организация в България – Конфедерацията на работодателите и индустриалците.
Свиленград е една от 24-те общини, които спечелиха проекти за създаване на индустриални зони по програма ФАР към МРРБ. По тази програма общината ще усвои 2,5 млн. лева. Индустриалната зона, която е с площ 102 000 кв. м., ще бъде разположена край път от четвъртокласната пътна мрежа и на 500 м отстояние от автомагистрала “Марица”. За да придобие собственост върху целия терен – бивше селскостопанско летище, със собствени бюджетни средства Свиленград закупи от държавата 93 000 кв. м. земя, като заплати 250 000 лева на Министерство на земеделието и храните.

Работните проекти за изграждане на прилежащата инфраструктура – път, канализация, водопровод, електрификация, телекомуникации, бяха одобрени от МРРБ и бе насрочен търг за изпълнител. До края на месец ноември се очаква да бъде обявен изпълнителят на довеждащата инфраструктура на индустриална зона Свиленград. /БЛИЦ