Читатели изпратиха сигнали до БЛИЦ, след като бе повдигнат въпросът за забавените отговори по постъпили във ведомството на Комисията за защита на потребителите жалби. Оказа се, че множество пострадали от некоректни търговци потребители се възмущават в мрежата от безхаберието на КЗП след подадени от тях оплаквания до институцията.

По закон и по призвание основна функция на КЗП е да осигурява защита на потребителите с контрол и при подаване на жалби срещу некоректни търговци. От съществено значение е спазването на законоустановените срокове за предприемане на съответните действия за разрешаването на посочените проблеми в сигналите.

По закон отговорът до потребителя следва да бъде изпратен не по-късно от един месец и седем дни от завеждането на оплакването във ведомството. И понеже, както се оказа, жалбите не се насочват към проверяващите с месеци, не се предприемат своевременно същински действия за съдействие на потребителя и съответно – отговорите се бавят дълго.

За това сигнализират и множество потребители в мрежата. Скорошни коментари във фейсбук във връзка с неполучени отговори: