Бившата ПР-ка на КЗП Габриела Руменова отправи тежки обвинения към началника на институцията Димитър Маргаритов в позиция до медиите.                   

Вижте текста без редакторска намеса:


КЗП съкрати скоропостижно свой служител, сигнализирал Главния инспекторат на Министерския съвет за административни пропуски и злоупотреби с власт във ведомството – запазване на номера за документи, забавени преписки по жалби от граждани, нарушения на трудовото законодателство и „назначения“ без конкурс, а по граждански договор на лица, които се намират в конфликт на интереси.   
 
Вместо да бъдат взети ефективни мерки за преустановяване на порочните практики, две седмици след подаването на сигнала председателят на КЗП Димитър Маргаритов е издал заповед за прекратяване на служебното правоотношение на експерта (уж поради „съкращаване на длъжността“).
 
Става дума за дългогодишния PR на институцията Габриела Руменова, която заради своята 15-годишна професионална работа е позната като един от най-успешните експерти по комуникации в държавната администрация, ползва се с отлична репутация сред медии, колеги, институции и организации и през всичките години е с оценка „Изпълнението надвишава изискванията“.   
 


Габриела Руменова е решена да търси правата си докрай

За близо година Руменова е била временно преместена с тристранно Споразумение в друга администрация, където също като PR е работила и по проекти с участието на КЗП, Министерство на икономиката, Министерство на финансите, ИА „Инспекция по труда“, Агенция „Митници“ и др., като след това по закон е трябвало „да заеме незабавно предишната си длъжност“.  
 
Тогава изведнъж се оказва, че КЗП вече няма необходимост от служител за публична комуникация, но пък остро се нуждае от още един деловодител – шести на брой. Промяна в Устройствения правилник на КЗП обаче няма, а и при изтекъл преди година мандат на настоящия състав на Комисията никакви вътрешни реорганизации не могат да бъдат допустими и оправдани.
 
Въпреки липсата на каквито и да било обективни причини и вероятно при нарушение на трудовото законодателство, Габриела Руменова, която притежава образователна и научна степен „Доктор“, е изпратена да работи в деловодството, където не се изисква определен образователен ценз и непременно статут на държавен служител.

Никой в Комисията не обърнал внимание и на направеното от нея аргументирано предложение, без промяна във възнаграждението, да съвместява работата по „връзките с обществеността“ и деловодни дейности.  
 
Скандалното е, че точно по същото време КЗП наема за PR Албена Мирошникова, вероятно по граждански договор, каквато е порочната практика във ведомството (често дори със служители се сключват допълнителни граждански договори).

В продължение на вече три месеца на официалната интернет страница на КЗП са публикувани едва 3 анонса с фрапантни правописни и терминологични грешки (като изключим наготово преписаните текстове от глобални кампании и за опасни стоки), до медиите не е изпратено нито едно прессъобщение и категорично липсва професионално управлявана публична комуникация на институцията.   
 
Понастоящем Мирошникова е съдружник в действащи търговски дружества и дружества с нестопанска цел, несъвместими с работата и в КЗП, доколкото сред функциите на Комисията са и проверки на търговски дружества и др. юридически лица („КОМЮНИКЕЙШЪН СТАФ“ ЕООД, „И-Контакт“, Сдружение „Младежки работници“, ФОНДАЦИЯ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ А.П.С."). В търговския регистър дори са налице данни за налагани запори върху дялове на г-жа Мирошникова за нейни неизпълнени задължения, което би могло да увреди и имиджа на КЗП.

Въпросната госпожа е прехвърлила свои дялове в „Комюникейшън пойнтс“ ЕООД на Арман Бабикян, който е лице вече с политически изяви и амбиции и кандидат за новия парламент. Свързана е и с два сериозни PR скандала: за 85-годишнината на БНР и за назначението по граждански договор от кметицата на Каварна.
 
Като „деловодител“ Габриела Руменова получава достъп до деловодната система и установява редица нередности.

От разговорите по телефона с позвънили за справка граждани става ясно, че отговорите са значително забавени, като в много от случаите законовият срок отдавна е изтекъл, а жалбата все още не е разпределена за работа. Омбудсманът на РБългария и прокуратурата също изпращат множество писма до Комисията за липса на отговори.  
 
Оказва се, че в КЗП системно се правят „предварителни резервации“ на номера за документи (заповеди на председателя, докладни записки). Това е другата нередност, която прави впечатление на Руменова, след като е помолена от свои колеги да запази номер за заповед на председателя на КЗП.
 
Щом отнася тези проблеми официално до ръководството и директори в Комиисята, вместо да се вземат незабавни и адекватни мерки, тя е подложена на преследване и тормоз, а две седмици след като сигнализира за всичко това Главния инспекторат на Министерския съвет, е съкратена.   
 
„Абсурдно е в XXI век институция като Комисията за защита на потребителите да счита, че не се нуждае от свой служител, който да осигурява с професионално планиране, организиране и реализация публичността на нейната дейност.

Това означава, че тя не изпълнява задължението си към обществото за прозрачност на работата си и подценява огромния потенциал на комуникационните мерки за повишаване потребителската култура и увереност на гражданите при отстояването на техните права и интереси, както и за по-голямото ангажиране на бизнеса с изпълнението на неговите законови задължения с цел намаляване на нарушенията и нелоялните практики и установяването на по-спокоен и по-предвидим пазар на стои и услуги“, категорична е Габриела Руменова.

„Освен това, необходимо е да се спре утвърждаването на статуквото на протекция на „удобните хора“ и отстраняването на доказани експерти само защото не са податливи на порочни практики. То нанася вреди на репутацията на държавната администрация и препятства нейното ефективно функциониране“, добавя тя. 
 
За случая са сезирани Агенция за държавна финансова инспекция и ИА „Главна инспекция по труда“.