Допълнителен бонус от 200 евро ще отпусне Гърция на дългосрочно безработните в страната, съобщава в. Български новини.

Според гръцкото законодателство и решенията на ОАЕД  дългосрочно безработни са гръцки граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз, които са осигурени в страната.

Размерът на обезщетението се предоставя лично на самия кандидат, докато той е безработен и в никакъв случай за не повече от 12 месеца. Този бонус не подлежи на допълнителни такси.

Личен е и не може да се прехвърля. Кандидатите трябва да са на възраст от 20 до 60 години като годишният семеен доход не трябва да надвишава 10 000 евро.

Заинтересованите трябва да представят в срок от два (2) месеца от изтичането на срока на безвъзмездната помощ, коята са получавали молби и необходимите документи, лично на компетентните служби на ОАЕД на мястото на тяхното пребиваване или в КЕП/Център за обслужване на граждани/:
1/ Молба
2/ Данъчна декларация за изминалата година
3/ АМКА
4/ Клетвена декларация по образец
5/ Паспор или лична карта
6/ Удостоверение за семейна положение. Припомняме, че за българските граждани Удостоверението за семейно положение трябва да бъде с печат Апостил от България.