България е сред 15-те страни в ЕС, в които е отбелязан рязък спад на средния разполагаем доход на домакинствата. Това сочи доклад на Евростат за промените в доходите на населението на Евросъюза през 2012 г.
Най-рязко е спаднал доходът на семействата в Гърция - с 12,3 на сто. От страните извън еврозоната най-драстичен спад е регистриран в Исландия - 9,7 на сто. Следват България &ndash; 6,6%, Латвия &ndash; 6,1%, Естония - 4,4%. <br /> <br /> За страните извън еврозоната доходите се понижават най-силно в Исландия &ndash; 9,7%, следвана от България - спад с 6,6 на сто при среден годишен доход на домакинствата от 5 674 лева, Латвия - спад с 6,1%, Естония - спад от 4,4%.<br /> <br /> Между другите страни от Еврозоната силен спад има Испания - 5,8% (при 12 500 евро среден годишен доход в домакинствата), Португалия - с 4,1 на сто ( 8 500 евро), във Франция - с 2 на сто ( 20 хил. евро), в Италия - с 1,4 на сто ( 16 хил. евро) и др.<br /> <br /> Лидер по средни годишни доходи остава Люксембург - 32 500 евро на домакинство, следван от Великобритания - по около 28 000 евро, Финландия и Австрия - по 21 000 евро, Белгия, Холандия и Дания - по 20 000 евро и др.<br /> &nbsp;