България първа от страните в Европейския съюз изплати 100% от европейските субсидии и националните доплащания за земеделие за 2009 г., месец и половина преди крайния срок 30 юни.
Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов пред Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България в Смолян. <br /> <br /> Министър Найденов, заедно със зам.- министър Светлана Боянова и изпълнителният директор на Държавен фонд &ldquo;Земеделие&rdquo; Калина Илиева участваха в дискусия на заседанието на УС на НСОРБ, посветена на прилагането в общините на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г., бъдещето на Общата селскостопанска политика и развитието на планинското животновъдство.<br /> <br /> Общо 840 млн. лв. влязоха в българското земеделие, след като вчера бяха изплатени последните суми от европейските субсидии и националните доплащания, посочи министър Найденов. Той подчерта, че очакванията по Програмата за развитие на селските райони са големи, тъй като ресурсът по нея е около 6 млрд. лв. От началото на мандата до момента са договорени 30% от средствата по програмата, а 15% вече са изплатени.<br /> <br /> Авансовите плащания по общинските мерки вече са 140 млн. от договорените 400 млн. лв. , посочи министърът. Той добави, че се водят преговори с ЕК за осигуряване на допълнителен финансов ресурс по две общински мерки по ПРСР. <br /> <br /> Зам.- министър Боянова добави, че допълнителни 18,4 млн. евро ще бъдат насочени към общинските мерки по линия на Европейския план за икономическо възстановяване. <br /> <br /> Кметовете на общини настояха за промяна в нормативната уредба, така че общините да могат да изпълняват едновременно до три проекта по ПРСР. Министърът обеща въпросът да бъде разгледан от Управляващия орган на програмата. <br /> <br /> По отношение на стратегията за Общата селскостопанска политика 2020, страната ни настоява за изравняване на субсидиите между стари и нови членки, отпадане на историческия подход при определянето на субсидиите, баланс в подпомагането на растениевъдството и животновъдството и подпомагане на сектор тютюнопроизводство.<br /> <br /> Министърът призова фермерите да развиват месното, а не млечното животновъдството, тъй като в момента дефицитът на месо на европейския пазар е около 64%. По отношение на планинското земеделие той посочи, че кметовете трябва да стимулират кооперирането между земеделските стопани, така че те да станат конкурентоспособни на европейския пазар. /БЛИЦ <br /> <br />