Държавата ще емитира нови 18 хиляди акции за проекта "Бургас-Александруполис". Това решиха днес на заседанието си министрите.
Акциите са на стойност 1.8 млн. лв. и целта е да се покрият разходи по проекта, преди България окончателно да оттегли участието си от него. В съобщението за решението обаче не се уточнява какви точно са тези разходи.<br /> <br /> В началото на март стана ясно, че България напълно е изплатила дължимото на руските партньори по проекта &quot;Бургас-Александруполис&quot; и сега официално има право да напусне проекта. <br /> <br /> Вноската на страната е била 1.421 млн. евро за 2008 г. и е била платена през същата година. Вноските за 2009 и 2010 г. (4.876 млн. и 1.323 млн. евро) са били преведени през февруари 2012 г. За 2011 г. дължимото от София е било 171.5 хил. евро и те са били платени в началото на миналата година.<br />