Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката е издала през миналата година 614 разрешения за износ на оръжие.
Това пише в приетия днес от правителството доклад на комисията, който ще бъде представен и в Народното събрание.<br /> <br /> Общата стойност на износа и трансфера на оръжия от страната през миналата година е на стойност малко над 259 млн. евро.<br /> <br /> От издадените разрешения за износ 339 са били за експорт и трансфер на оръжия от територията на България, като основните направления са били за Индия, САЩ, Египет и Чехия.<br /> <br /> Комисията е отказала осъществяването на два износа на оръжия от България.<br /> <br /> За внос и трансфер на оръжия за територията на страната през миналата година комисията е издала 275 разрешения, като преобладаващо лицензите са били от САЩ, Германия, Сърбия, Чехия и Украйна.<br /> <br /> Общата стойност на вноса на оръжия надхвърля 55,4 млн. евро, като най-голяма част от осъществения внос и трансфер е от Франция, Чехия, Сърбия, Украйна и Холандия.<br /> <br /> По-голямата част от стойността на вноса се отнася за изделия, предназначени за модернизацията на българската армия.<br /> <br /> Другата част се формира от стрелково оръжие, предназначено за продажба на вътрешния пазар, а също така и внос и трансфер на взривни вещества и боеприпаси с цел унищожаване.<br /> <br />