Увеличаването на дела на възрастните хора в населението на Европа е дългосрочна тенденция, която е изключително тревожна за много политици и бизнесмени, пише Bloomberg. В същото време някои виждат тук възможност за печелене на пари - например европейски инвеститори инвестират в крематориуми и друга инфраструктура, свързана с погребалните услуги.

В момента всеки пети европеец е на възраст над 65 години. До 2050 г. делът им ще бъде близо 30%. И за разлика от Северна Америка, която също е изправена пред заплахата от намаляване на населението, Европа няма много място да ги погребе – отбелязва агенцията. 

Някои инвестиционни фирми се опитват да се възползват от ситуацията.

Например, френската компания Funecap инвестира около милиард евро в закупуването на 300 крематориума и погребални агенции в Европа, където се намират 17 от 20-те страни в света с най-висок процент на естествен спад на населението.

Тази компания прави пари от високата цена на местата в гробищата и погребалните услуги.

Освен това в Европа има нарастващо търсене на кремация и алтернативи на традиционните църковни обреди. 

Средно европейският пазар на услуги за кремация показва стабилен ръст от 5-7% годишно, особено в страните с преобладаващо католическо население.

Кремацията става все по-популярна, особено в страните с католически корени, тъй като правилата там са облекчени през последните десетилетия.

Погребалната индустрия е много повече от просто копаене на дупки – казва основателят на Funecap Тиери Гисеро. Според него това е по-скоро „инфраструктурна игра“.