Българската народна банка (БНБ) публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции.

Средните такси са изчислени на база информация към 31 декември 2020 г., подадена от 18 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители.

Според данните на БНБ, търговките банки са ни начислявали средно по:
 • За откриване на разплащателна сметка в офис на банката - 2.55 лв.;
 • Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката - 1.52 лв.;
 • Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката - 2.97 лв./мес.;
 • Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката - 2.44 лв./мес.;
 • Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване - 2.58 лв.;
 • Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката - до 3552 лв. - без такса;

За теглене на пари в брой от разплащателна сметка:
 • На каса в офис на банката до 1 000 лв.  - 2.81 лв./ 0.41% от сумата, мин. 3.50 лв.;
 • С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката - 0.25 лв.;
 • С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка - 1.15 лв.;

Плащане по директен дебит:
 • Към сметка при същата банка - 2.05 лв.;
 • Към сметка при друга банка - 3.91 лв.;

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет:
 • Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката - 0.00 лв.;
 • Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка - 0.00 лв.;
Кредитен превод:
 • На хартиен носител към платежна сметка при същата банка - 1.74 лв.;
 • Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка - 0.44 лв.;
 • На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка - 3.88 лв.;
 • Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка - 1.03 лв.;
 • На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка - 1.78 лв.;
 • Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка - 0.49 лв.;
 • На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка - 3.78 лв.;
 • Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка - 1.04 лв.;

Периодичен превод:
 • Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител - 1.40 лв.;
 • Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране - 0.60 лв.;
 • Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител - 2.79 лв.;
 • Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране - 1.01 лв.

От Централната банка допълват, че банките трябва да съобразят приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 юни 2021 г. съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба № 3 на БНБ.