Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от "Юробанк България" на акции, представляващи 99.9819% от капитала на "Банка Пиреос". Това обявиха от Българската национална банка.

Това означава, че при реализиране на придобиването тя ще стане дъщерно дружество на "Юробанк България" и част от групата на "Юробанк Ергасиас" С.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!