Вчера Левон Хампарцумян обяви тревожна прогноза за всички българи, които имат кредити. Днес пък от Българската народна банка (БНБ) дадоха интересни цифри за кредитите, теглени от българските домакинства.

Кредитите за домакинства и неправителственият сектор в края на 2018 г. са 21.828 млрд. лв. (20.2 на сто от БВП). На годишна база те се увеличават с 11.2 на сто, уточнява от БНБ и допълват: 

В края на декември 2018 г. жилищните кредити са 10.530 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.4 на сто. Потребителските кредити възлизат на 9.118 млрд. лв. и се увеличават със 17.7 на сто спрямо декември 2017 г. На годишна база другите кредити намаляват с 24.3 на сто като достигат 856.6 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.841 млрд. лв. (2.6 на сто от БВП) в края на 2018 година. В сравнение с декември 2017 г. те се увеличават с 23.7 на сто.

В края на 2018 г. депозитите на неправителствения сектор в банковата система са 77.659 млрд. лв. (71.9 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 7.3 на сто.

Депозитите на нефинансови предприятия в края на миналата година са 23.184 млрд. лв. (21.5 на сто от БВП) и на годишна база се увеличават с 5.2 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 16.9 на сто на годишна база и в края на декември достигат 2.945 млрд. лв. (2.7 на сто от БВП).

Депозитите на Домакинства и нетърговските организации обслужващи домакинствата /НТООД /са 51.530 млрд. лв. (47.7 на сто от БВП). Те се увеличават на годишна база със 7.7 на сто.

В края на декември 2018 г. кредитите за неправителствения сектор са 57.354 млрд. лв. (53.1 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с 8.4 на сто.

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват през 2018 година с 5.4 на сто и достигат 32.686 млрд. лв. (30.3 на сто от БВП).