"Булгаргаз" предлага природният газ от април да се продава за 103,08 лева за мегаватчас (MWh) - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Общественият доставчик внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за утвърждаване на цена за следващия месец, съобщиха от дружеството.

Предложената от "Булгаргаз" цена е с 3,42% по-ниска от утвърдената регулирана цена за март от 106,74 лева за мегаватчас.

Прогнозната цена на природния газ за месец май е 92,54 лв./MWh  или с 10,23 на сто по-ниска от внесената за утвърждаване цена за април, информират още от "Булгаргаз".

Окончателното предложение за утвърждаване на цена на природния газ за април ще бъде депозирано в КЕВР на 1 април, отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 31 март, допълват от газовото дружество.