200 млн. лева на година ще спестят домакинствата, които са участвали в програмата и които са се възползвали от възможността да реализират мерки за енергийна ефективност в техните сгради. Това каза народният представител от ГЕРБ Делян Добрев на заседание на Комисията по енергетика по време на обсъждането на проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лева.
„Спестената електроенергия наистина е значително количество, очакваните намалени парникови газове също е значително“, посочи той. „Самата енергия от близо 1 млн. МВтч, ако я превърнем в пари, умножени по крайната цена на електроенергията това са спестявания от около 200 млн. лева всяка година“, обясни Делян Добрев.