Българска банка за развитие /ББР/ получи 150 млн. евро от Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ за финансиране на проекти на малки и средни компании, съобщиха от ББР. 
Средствата са отпуснати с подкрепата на ЕС чрез гаранция от Европейския фонд за стратегически инвестиции /ЕФСИ/, част от Инвестиционния план за Европа /план "Юнкер"/. Споразумението бе подписано днес от изпълнителния директор на ББР Ангел Геков и Флавия Паланца, директор за Централна и Югоизточна Европа в ЕИБ. Това е и първият договор за финансиране по плана, по който ЕИБ предоставя финансиране у нас. 

До една трета от средствата ще бъдат използвани от ББР за кредитиране на иновативни проекти. Другата част от финансирането ще бъде фокусирана в подкрепа на проекти в райони с висока безработица, както и в рамките на инициативата за младежка заетост или за проекти на стартиращи компании. Минимум половината от заема ще бъде разпределен чрез банки-партньори или други финансови посредници. 

Целта на споразумението е да подобри достъпа на МСП в България до дългосрочно финансиране при по-изгодни условия. Секторът е приоритетен както за ББР, така и за ЕИБ, тъй като е двигател за иновации, създаване на работни места и растеж на икономиката в страната.