Фонд „Земеделие” дава 40 млн. лева като първи транш за хуманно отношение към свине и птици. Помощта се отпуска на земеделски производители, поели 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине или птици, съобщиха от пресцентъра на фонда.
Бюджетът за първия транш по всяка от двете схеми е 20 млн. лева. Документи за подпомагане ще се подават от 14 до 30 април 2014 г. в областните дирекции на ДФ &bdquo;Земеделие&rdquo; по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица.<br /> <br /> Срокът за сключване на договорите и изплащане на първия транш от помощта е до 15 май 2014 г., а плащането е на база броя декларирани птици или прасета за угояване.<br /> <br /> Хуманното отношение към свинете включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните във фермата и на изкуствена светлина за 11 часа от денонощието. Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние.<br /> <br /> Хуманното отношение към птиците включва осигуряване на питейна вода и богата на аминокиселини и растителни протеини храна. Кандидатите по двете схеми трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното.<br /> <br /> Всички тези допълнителни разходи, възникнали от изискванията за хуманно отношение, се компенсират от ДФ &bdquo;Земеделие&rdquo;. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />