"Като един от големите ТЕЦ-ове на територията на България започнахме сериозна работа по изпълнение на политиката на ЕС в областта на управлението на отпадъците, която е за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда и здравето. Искаме да внедрим работещ метод, чрез който да използваме ресурсите, които могат да се получат от третирането на отпадъците". Tова каза инж. Емил Христов, директор на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД и припомни, че преходът към зелена икономика отдавна е започнал и те като отговорно Дружество работят в тази посока.
 
Според него правилното управление на отпадъците е ключов елемент за гарантиране на ефективността на ресурсите и устойчивия растеж на икономиката на страната. "В противен случай при лошо управление и липса на политика по отношение третирането на отпадъци ще се допринесе за изменението на климата и замърсяването на въздуха, а необработката на отпадъците води до загуба на ценна суровина и други материали", заяви инж. Христов, като подчерта, че те се опитват да намерят златната среда. "Направили сме редица анализи с какво ще допринесе за града и като цяло за страната ни това наше намерение. Смятаме, че необработката на отпадъците ще доведе не само до екологичен проблем, но и икономическа загуба", посочи инж. Христов.
 
"Редица държави от ЕС са възприели различни подходи за справяне с проблема с боклука на страната си. У нас също сме започнали работа в тази насока. Като най-разпространените методи са рециклирането или изхвърлянето на обособените за отпадъци места. Така наречените сметища.  Оказа се обаче, че това са методи, които са работещи само до някъде. Причината за това е, че не всички отпадъци могат да бъдат рециклирани, а тези, които се рециклират, често се превръщат в нискокачествени материали с незначителна търговска стойност. Сметищата пък допринасят за значителното замърсяване на околната среда. Поради тази причина, ние от ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, избрахме да преработваме неопасни отпадъци с цел производството на топлинна или електрическа енергия, които на свой ред могат да заместят енергията, произведена с въглища или други горива.", обясни директорът на ТЕЦ-а.
 
 "По този начин възстановяването на енергията от отпадъци може да помогне за намаляване на емисиите от парникови газове", допълни още той.
 
"Смятам, че индустрията може да помогне за развитие на кръговата икономика, тъй като неща, които в миналото са се приемали за отпадъци, днес могат да се преработват и от тях да се създават полезни материали. При кръговата икономика нищо не се губи. Придвижването нагоре по йерархията на отпадъците предлага ползи за околната среда дори за държавите с висок дял на рециклиране и възстановяване.", категоричен бе инж. Христов, но и подчерта, че ние като граждани на тази страна трябва да подходим отговорно и да спрем безотговорното изхвърляне на всякакви боклуци.