Общият доход средно на лице от домакинство през декември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства с 11.1% до 376.2 лв. Работното заплата, като основен източник на доход на домакинствата, увеличава своя дял в общите доходи с 2.3 процентни пункта до 44.6%. Средно на лице от домакинството работната заплата нараства със 17.4% и достига до 167.9 лв, отчитат от Националния статистически институт. Най-много се увеличават разходите за здравеопазване и транспорт.
 През декември 2008 година спрямо същия месец на предходната година пенсиите нарастват с 13.1% до 75.4 лв. средно на едно лице.
Общият разход на лице от домакинство през декември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства с 4.5% до 322.28 лв.
Разходите за храна и безалкохолни напитки отчитат незначителен спад от 1.8% и достигат до 118.31 лв. средно на лице от домакинство.
През декември 2008 година спрямо същия месец на предходната година разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) почти се запазват. Те възлизат на 49.23 лв. през декември 2007 г., а през същия месец на 2008 г. са 50.60 лв. Делът им в общите разходи отчита незначително намаление от 0.3 процентни пункта до 15.7% през декември 2008 година.
Нарастват разходите за здравеопазване с 20.2% до 13.98 лв. средно на лице, като делът им в общия разход се увеличава с 0.5 процентни пункта до 4.3%. Разходите за транспорт и съобщения нарастват с11.2% до 32.58 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства сравнително незначително от 9.6% на 10.1%. Разходите за облекло и обувки също отчитат увеличение от 4.4% и достигат до 12.24 лв. средно на лице, а делът им се запазва на 3.8%.
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинствопрез декември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 година е както следва: потреблението на хляб и тестени изделия се намалява от 9.7 кг. на 9.5 кг.; потреблението на мляко кисело се повишава от 2.0 кг. на 2.1 кг., на плодове от 4.0 кг. на 4.4 кг., а на зеленчуци от 2.5 кг. на 2.8 кг.; потреблението на яйца се запазва на 10 бр., на растителни хранителни масла - 1.3 л., картофи – 2.4 кг., захар – 0.8 кг., фасул зрял – 0.4 кг., месо –3.2 кг., мляко прясно – 1.5 л.,сирене - 0.9 кг. /БЛИЦ