Доходът на лице от домакинство през второто тримесечие на 2010 се понижава с 0,9% на годишна база до 906 лв., показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
През първото тримесечие на 2010 доходът нарасна с 5,7% на годишна база до 887 лв.<br /> <br /> В номинално изражение доходите на домакинствата от работна заплата също намаляват. През второто тримесечие на 2010 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 456 лв., получени от работна заплата, докато през същото тримесечие на 2009 г. тези средства са възлизали на 482 лв., т.е. доходът от работна заплата се е намалил с 5.6%. <br /> <br /> Основната част от общия доход &ndash; 95,2%, е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и от приходи от предприемачество. Останалата част от отчетения общ доход &ndash; 4,8%, се дължи на продажби на имущество и други приходи.<br /> <br /> През второто тримесечие на 2010 г. българските домакинства са изразходвали по 804 лв. средно на лице, което е с 2.1% по-малко от второто тримесечие на 2009 година. Основната част (86.7%) традиционно са похарчени за задоволяване на потребностите, а 7,0% за плащане на данъци и социални осигуровки.