Загубите на държавата от нарушения в обществените поръчки, проведени от 1998 до 2011 г. възлизат на 976.6 млн. лв.
Това показват данните на Института за пазарна икономика, който публикува анализа си &quot;Успехите и провалите на българските правителства&quot;. <br /> <br /> Най-честите нарушения са разделянето на голяма поръчка на две по-малки с един и същ изпълнител, прекомерно завишаване на минималните изисквания, поставяне на условия, които нямат отношение към способността на изпълнителя да предостави дадена услуга, изискване за годишен оборот, който надвишава необходимия по Закона за обществените поръчки и други.<br /> <br /> Направените държавни разходи в разгледаните 697 одита възлизат на 90 млрд. лв. от общо 225 млрд. лв. държавни разходи за този период според отчетите за изпълнението на държавния бюджет. Така направеният преглед обхваща близо 40% от всички направени държавни разходи.<br /> <br /> Обобщените данни показват, че като случаи на успех се определят 173 от разгледаните доклади и те са за 27 млрд. лв., случаите на провал са от 283 доклада за 34 млрд. лв. Не могат да бъдат сложени в нито една от групите 241 доклада за 28 млрд. лв.<br /> <br /> Чисти загуби са установени в 13.4 на сто от разгледаните доклади и в 26.5 на сто от определените като провали случаи. <br />