Едва 0.33% от БВП се отделят за иновации, сочи годишният доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите през 2007 г., който беше представен днес в Министерството на икономиката и енергетиката.

Докладът сочи още, че преобладават публичните средства, а бизнесът все още отделя твърде малко от разходите си за изследвания и иновационни проекти. В България науката и иновациите не се припознават като ключов фактор за икономически растеж. „Един от основните проблеми в областта на иновациите е, че у нас е много малък процентът на фирмите, които внедряват научни разработки. Трябва в процеса активно да се включи и бизнесът, за да проверим в кои сектори има необходимост от иновации, да се обърнем към учените и да обърнем съотношението”, каза зам.-министърът на образованието и науката Ваня Добрева, която присъства на обсъждането. 2009 г. е обявена за Европейска година на творчеството и иновациите. За да са адекватни на европейския пазар, българските фирми трябва да се ориентират към нови продукти и нови пазарни ниши. В областта на иновациите България има голям потенциал, заяви Ели Анави, директор на дирекция „Политика по отношение на предприятията в МИЕ. /БЛИЦ