Списъкът (Counterfeit and Piracy Watch List) предоставя имена на онлайн и конвенционални търговски обекти на стоки и услуги, със седалища извън ЕС, чиято дейност е свързана с разпространяване на фалшиви или пиратски стоки и услуги и получаване на доходи от тази дейност.

Целта на Списъка е да насърчи засегнатите оператори и притежатели на марки на стоки и услуги да търсят правата си, а правителствата и местните власти да предприемат мерки за намаляване на случаите на нарушения на правата на интелектуална собственост на пазарите си. 

Документът съдържа информация в четири области:
-    имена на уебсайтове, предлагащи защитено с авторски права съдържание;
-    платформи за електронна търговия;
-    онлайн аптеки и доставчици на услуги, извършващи търговия с лекарства;
-    имена на магазини като физически/ конвенционални търговски обекти 

Списъкът с наблюдаваните обекти е изготвен след публично допитване, проведено между 8 февруари и 19 април 2018 г. Главните критерии за подбор на включените в списъка обекти са били големият международен обхват на дейността или регионалната популярност и големият обем на продажбите.

Списъкът ще стане важна част при бъдещите търговски отношения на ЕС с потенциалните му партньори, като Европейската комисия планира редовното му актуализиране и постоянно наблюдение за предприети мерки по отношение на изброените обекти.

Петра Херкул /Petra Herkul/, председател на Екипа за борба с фалшификатите и паралелната търгови, споделя: „Европейската асоциация MARQUES, която представлява интересите на притежателите на марки, е против посочването с пръст и заклеймяването. Независимо от това обаче, Списъкът е резултат от консултации, проведени със заинтересованите страни и използването на различни други източници, като напр. проучвания, проведени от Службата на ЕС за интелектуална собственост, решения на национални съдилища и др.“

Пълният текст на Списъка може да бъде намерен ТУК!