Стратегическите морски пътища и ресурсите, с които Арктика разполага, я правят геополитически апетитна. Това заяви пред Дарик експертът към Българското геополитическо дружество Валентин Катранджиев.
Там са съсредоточени 10%  от залежите на нефт и 25% от тези на природен газ. Аляска е огромен резервоар на чиста питейна вода, а 10% от общия улов на риба в света е в Арктика. Съществува обаче риск от прекомерна милитаризация и военно противопоставяне в региона. Ако процесът на милитаризиране на Северния полюс не бъде овладян с дипломация, Арктика може да се превърне в поле на сериозно военно- политическо и геополитическо противопоставяне както между арктическите, така и между други водещи неарктически държави.

Със затоплянето на климата двата северни морски маршрута, преминаващи през териториите на Руската Федерация и Канада се превръщат в изключително важно алтернативно трасе за търговско корабоплаване. Те тепърва ще бъдат обект на проучване и използване, посочи Валентин Катранджиев. Той допълни, че интересът към Арктика е огромен и заради богатството от природни ресурси.
 
"10% от нефта и 25% от природния газ се намират в Западен Сибир, Северна Аляска, Печорско море. Имаме доста ценни метали, които се намират в Арктика. 8% от световните запаси дървесни материали се намират в Арктическия кръг и в Арктика се пада 10% от общия улов на риба в света. Аляска е огромен резервоар на чиста питейна вода. Всички тези фактори оказват силно влияние върху арктическата геополитическа карта", поясни Катранджиев.

Съществува опасност от прекомерно милитаризиране и военно противопоставяне в Арктика, коментира експертът: "За Русия Арктика е стратегически ресурс и тя е готова да защитава своите интереси дори с военни средства. Затова тя започна да реанимира своите военни бази от времето на съветския период, дислоцира нови оръжейни системи и радари. Русия изгражда нов флот от ледоразбивачи. Канада е разтревожена от това нарастване на руската военна мощ в региона и от 2008 г. също провежда в Арктика свои военни учения. Не изостават и другите арктически държави като САЩ. За момента милитаризацията на Арктика е овладявана, защото има много други по-невралгични региони в света, където военното противопоставяне е много по-силно. Но ако не се овладее с дипломатически средства, тя може да излезе извън контрол и Арктика да се превърне в поле на сериозно военнополитическо и геополитическо противопоставяне, не само между арктическите държави, но и между други водещи неарктически държави".

Арктика е изправена и пред сериозни екологични предизвикателства. Неарктически държави извършват експедиционен улов в Северния ледовит океан и за да бъдат опазени водните биологични ресурси трябва да се търси консенсус при управлението на рибните запаси. С оглед на търговското корабоплаване трябва да се изработят механизми за регламентирано изхвърляне на отпадъци и за справяне с аварии и бедствия в арктически води. Трябва да се въведат и сериозни регламенти и правила по отношение на добива на нефт и природен газ, допълни Валентин Катранджиев.