Интегрираният план за енергетика и климат, който правителството предлага, е политически обременен и в него се развиват тези, които обслужват успокояване на едни общества, което ние като специалисти смятаме, че трябва да бъде казано и това не е правилната политика.
 

Това е политиката, която ще доведе до много високи цени на пазара на електроенергия и природен газ. За това предупреди проф. Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум (БЕМФ), пише „Труд“.
 
По думите му той е изграден върху два мита – че въглищните централи ще работят безсрочно и вторият – че страната ни ще има 4000 мегавата ядрени мощности някой ден.
 
Хиновски определи Интегрирания национален план като пожелателен, необоснован и неефективен. Темата за използване на националните енергийни ресурси не е добре развита в него.
 
Хидроенергийният ресурс е подценен, както и ресурсът на биомасата, каза Антон Иванов от БЕМФ. Заявените намерения за използване на въглищните централи не отговарят на реалностите, коментира още Иванов.
 
В областта на природния газ нещата са оставени малко недоизяснени, а реализацията на този ресурс в страната ни остава подценена, подчерта той.
 
От своя страна инженер Христо Казанджиев смята, че бъдещото потребление на природен газ в България остава практически на това ниво, което е към настоящия момент.
 
Оценката на потреблението на енергийни ресурси е от ключово значение за икономиката на България, подчерта той.