"Топлофикация Бургас" продължава информационната кампания за ефективно използване на енергията и за начините за пестене от сметките за отопление.

Във връзка с началото на новия отоплителен сезон и традиционно по-голямото потребление на топлоенергия през този период от годината, експертите от "Топлофикация Бургас" съветват потребителите да не покриват отоплителните уреди със завеси и пердета, както и да не поставят мебели, които спират топлината, която се отдава в помещението. Специалистите посочиха, че абонатите не трябва да се стремят да поддържат еднаква температура в цялото жилище, защото тогава не пестят енергия.

"Клиентите не трябва да отопляват няколко помещения само с един радиатор. По този начин се консумира по-голямо количество енергия.", подчертаха от "Топлофикация Бургас". Те заявиха, че в случай на продължително отсъствие, потребителите е добре да оставят вентилите на деление „звездичка“.

"Когато абонатите не са в жилищата си за кратко време, най-подходящо е да оставят вентила на средна температура. По този начин ще се поддържа добра температура на помещението и ще се затопли по-лесно, когато са вкъщи.", посочиха енергийните експерти.

Специалистите от "Топлофикация Бургас" напомниха, че добре затворените врати и прозорци, както и качествената изолация, помагат за по-ефективното управление на топлоенергията в дома им.

"Жилището не бива да се претопля, според европейски експерти, понижението на температурата в дома с 1 градус ще доведе до 6% икономия на енергия. Температурата в спалните през нощта може да бъде по-ниска, без да се наруши комфортът на спящите.", съветват от топлофикационното дружество.

Енергийните експерти от топлофикационното предприятие напомниха и за най-добрия начин клиентите да получават 100% реални сметки за парно и гореща вода. Чрез дистанционния отчет на уредите за дялово разпределение, абонатите разчитат на ежемесечен отчет на реалното потребление, без прогнозни и изравнителни сметки. Благодарение на съвременните устройства потребителите не трябва да осигуряват достъп до имота си за снемане на показанията от инкасаторите. Отчитането на консумираната топлинна енергия и битова гореща вода се извършва от разстояние.", заявиха експертите от "Топлофикация Бургас". Те обясниха, че монтажът на новите измервателни устройства е задължително законово изискване. Енергийните експерти напомниха, че крайният срок за подмяна на индивидуалните устройства е до 1 януари 2027 г.

Специалистите от топлофикационното дружество обясниха, че за избора на дистанционно отчитане е необходимо решение на Общо събрание на етажната собственост с мнозинство от 2/3 от собствеността на сградата.

Екипът на дружеството е изцяло на разположение на клиентите си за професионални съвети и отговор на въпроси, засягащи дейността на предприятието.

„Потребителите могат да се свържат с експертите на топлофикацията бързо и лесно на националния телефонен номер 0700 50 805. От всяка точка в страната абонатите могат да получат актуална информация за техните фактури, за начините и местата на плащане, за присъединяване към топлопреносната мрежа, както и за текущи или планирани аварии.“, заявиха от дружеството.