Установената неправомерно консумирана електроенергия на територията на Западна България за цялата 2008 г. възлиза на 1 900 000 лв. Това показват данните на отдел "Нетехнически загуби” към ЧЕЗ Разпределение. За изминалата година са установени 2000 нарушения на Закона за енергетиката и утвърдените от ДКЕВР Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия. През 2008 г. екипите на отдела са извършили над 40 000 проверки на територията, която ЧЕЗ обслужва.
Извършват се и множество извънредни целенасочени проверки по сигнали на граждани или полиция. Близо 40% от констатираните нарушения са на базата на получени сигнали.

Инвестициите в подмяна на въздушната мрежа и изнасяне на електромерите на границата на собственост допринасят за предотвратяването на нерегламентираното ползване на електроенергия от потребителите. Новите електромери имат по-добра защита от вмешателство.

За изминалата 2008 г. техническите загуби на ЧЕЗ за възстановяване на откраднатите съоръжения, кабели и от недоставена електроенергия на територията на Западна България, възлизат на обща стойност близо 3 000 000 лв. /БЛИЦ