Основната причина за поскъпването на тока е желанието да се капитализират отчасти вече твърде декапитализираните дружества поради наложилите се модернизации, свързани с подмяна на електромери и поддържане на по-мащабна ремонтна програма. Това каза Иван Хиновски, председател на Български енергиен и минен форум /БЕМФ/.

„Последните години поради политиката на поддържане на цената на електроенергията на сравнително ниски нива, несъответстващи на обективните, дружествата се оказаха в тежко финансово положение, декапитализирани до голяма степен. 

Другата причина е очакването на електроразпределителните дружества от прогнозното увеличаване на цената на електроенергията поради ръст на въглеродните емисии, които ТЕЦовете трябва да заплащат на международните борси, което ще окаже влияние и върху продажните цени. Те би трябвало да купуват на завишени цени, отколкото сега и да продават също на завишени“, каза Иван Хиновски, цитиран от Фокус

Той допълни, че регулаторната политика на КЕВР е съобразена с желанието на днешното политическо ръководство на страната за поддържане на една силно рестриктивна консервативна политика по отношение на цените. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!