Нови правила за данъка върху добавената стойност (ДДС) при онлайн пазаруването в рамките на Европейския съюз (ЕС) влизат в сила по-късно тази седмица, съобщи Европейската комисия, предава "Монитор".

"Действащите правила бяха въведени през 1993 г. и не отчитат ръста на електронната търговия от последните години. Пандемията допълнително ускори бурното развитие на онлайн търговията на дребно", отчитат от ЕК.

С промените се цели дължимото ДДС върху онлайн продажбите да се плаща в държавата на потребителя.

Новите правила ще засегнат онлайн продавачите и пазарите в ЕС и по света, доставчиците на пощенски услуги, митническите и данъчните администрации и потребителите. От 1 юли ще бъдат въведени промени в начина, по който ДДС се начислява върху онлайн продажбите, независимо дали потребителите купуват от търговци в ЕС.

Досега стоките на стойност под 22 евро, внасяни в ЕС от чужди дружества, са освободени от ДДС. Това освобождаване се отменя и ДДС ще се начислява върху всички стоки, внасяни в ЕС. "Проучвания показват, че с досегашното изключение се злоупотребява и продавачи извън ЕС етикетират неправилно пратки със стоки, за да се облагодетелстват.


Този пропуск позволява на такива дружества да се възползват за сметка на европейските и струва на бюджета на ЕС около 7 млрд. евро годишно и по-голяма данъчна тежест за другите данъкоплатци", смятат от ЕК.

Досега онлайн продавачите трябваше да са регистрирани по ДДС във всяка държава от ЕС, където имат оборот над определен общ праг, различен в отделните страни. От 1 юли тези различни прагове ще бъдат заменени с един общ за ЕС праг от 10 000 евро, над който ДДС трябва да бъде платен в държавата, където се доставят стоките.

За да се опрости работата на тези дружества и да се улеснят продажбите им в други държави от ЕС, онлайн продавачите вече могат да се регистрират в електронен портал, от който да изпълняват всички свои задължения по ДДС за продажбите си в Общността. Прагът от 10 000 евро се прилага от 2019 г. за електронните услуги, продавани онлайн.

Търговците ще могат да се регистрират в собствената си държава и на собствения си език. След като се регистрира, онлайн търговецът на дребно може да уведомява за ДДС и да го плаща в системата за всички свои продажби в ЕС, като подава тримесечна декларация. ДДС ще се пренасочва към съответната държава от ЕС с помощта на системата, става ясно още от съобщението на Еврокомисията.