Две трети от работодателите у нас търсят да наемат нов персонал през тази година, показва проучване на Агенцията по заетостта. Едва 3 на сто са посочили, че възнамеряват да съкраващат хора.

Проучването е сред почти 6 хиляди работодатели от цялата страна. Най-много работниците ще се търсят в областите София, Пловдив и Варна. А най-малко – в Разград, Видин и Кюстендил.

Какви конкретни кадри "издирва" бизнеса, за да наеме тази година – проучени са нуждите в две групи с професии. В едната – на първо място са машиннитеоператори, следвани от продавач-консултанти, шивачи, строители, готвачи. В другата група са професии, изискващи висше образование или специфична правоспособност, на първо място – шофьорите, следвани от инженери, специалисти в здравеопазването и образованието, информира bTV.

През 2019 г. ще се търсят над 1000 машинни оператори и над 5600 шофьори. В повечето фирми – с постоянна заетост.

Красимир Стоев е натрупал над 30 години стаж като електромонтьор. Сега не вижда на кого ще предаде занаята: „Младите хора някак си не искат да заваряват, не искат да работят на металорежещи машини”.

Предприятието произвежда и ремонтира съоръжения за енергийни обекти у нас и в  чужбина. За да привлече млади хора работодателят на Красимир дава 5 стипендии на учащи годишно. Ако останат на работа при него – през първите години заплатата им не зависи от постигнатото, а след това компанията плаща и магистратура у нас или в чужбина.

Въпреки това, заводът „издирва” още специалисти. „Има по-модерни специалности, по-привлекателни, може би – и по-печеливши. Основно интересът се проявява в средното професионално образование, там трябва да се акцентира”, смята работодателят Иван Желязков.

Какво ще се промени?
Данните служат на институциите за промяна в политиките им. „И в образователната система, и в тази за обучения и заетост на възрастни , т.е. да се организират обучения по професии, които се търсят от работодателите”, уточнява Кремена Калчева от Агенцията по заетостта.
Търсят се иновативни, мислещи работници, способни да вземат решения и да предлагат промени.

Проучването показва и каква ще е нуждата от кадри след 3 години.
3/4 от фирмите са казали, че ще имат нужда от 30 хиляди души с висше образование – най-много ще са инженери по електротехника, електроника и автоматика. Най-малко потребности пък ще има от висшисти по направленията „Право” и „Химични технологии”.

След три години бизнесът ще търси да назначи и 80 хиляди души със средно образование, предимно за производство на текстил, облекло, обувки.