Кредитите за покупка на луксозни имоти нарастват най-много. Отпуснатите заеми на домакинствата в размер между 250 хил. и 500 хил. лв. нарастват с над 20% за година и в края на март броят им е 4344, показват данни на БНБ, пише Труд бг.


На второ място по ръст са кредитите за граждани в размер между 100 хил. лв. и 250 хил. лв. За година броят им се увеличава със 17,2% и вече доближава 40 хил.

Заемите в размер над 100 хил. лв. най-често се използват от домакинствата за покупка на къщи и апартаменти. С кредитите от 250 хил. лв. до 500 хил. лв. може да бъде купен луксозен имот в големите градове, в районите около тях или край морето.

Кой казва, че трябва да работя в офис? Работа от разстояние

Заради породената от пандемията икономическа криза, при отпускането на ипотечни кредити най-често банките изискват поне 20% от цената на имота да бъдат осигурени чрез лични средства на купувача. Но много хора купуват имоти и с по-голям дял на личните средства.

Доскоро най-голям ръст имаше при банковите заеми за домакинствата в размер от 100 хил. лв. до 250 хил. лв. Но напоследък по-големите кредити имат преднина. Това показва, че хората се ориентират към покупката на по-големи и луксозни жилища, в които да прекарват повече време.

Това ясно се вижда от данните на БНБ за първото тримесечие. От януари до март най-голям ръст има при заемите за домакинствата в размер между 500 хил. и 1 млн. лв.

Те се увеличават с 6,9% до 561 броя. На второ място по увеличение са кредитите между 250 хил. и 500 хил. лв. - с 6%. Заемите от 100 хил. до 250 хил. лв. остават на трето място с ръст от 4,1%. Явно хората взимат все повече заеми за покупка на по-скъпи имоти.

При заемите за домакинствата между 5 хил. лв. и 100 хил. лв. също има ръст, но той е по-малък. А при най-малките кредити за суми до 5 хил. лв. дори има спад. Явно при нужда от малки суми много хора просто използват кредитните си карти, вместо да взимат потребителски заеми.

Най-много заеми в търговията

Търговията има най-голям дял от заемите, отпуснати за бизнеса. Общият размер за отпуснатите кредити за нефинансови предприятия е 36,1 млрд. лв., показват данните на БНБ към края на март. От тях 26,3% са за фирми в сферата на “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”. На следващите места са кредитите за фирми в сферата “Преработваща промишленост” (22,2%) и “Операции с недвижими имоти” (10,9%).

Към края на март 2021 г. в общата сума на бизнес кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75%. Кредитите за нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2021 г. са 141 хил. броя, като за година намаляват с 5,2%. Размерът на тези заеми обаче нараства с 2,7%.