„Днес в Европейския парламент успешно гласувахме доклада относно двойните стандарти на продуктите в единния пазар, който обхваща не само храните, но също и редица нехранителни продукти като козметика, тоалетни принадлежности и продукти предназначени за бебета“, съобщи във Фейсбук евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.

„Това гласуване бе изключително важно не само за България, но и за всички страни от Източна и Централна Европа, които ежедневно се сблъскват с проблема с двойните стандарти. На всички ни е ясно, че дискриминация, независимо от какъв тип, е неприемлива и че всички потребители в ЕС трябва да имат еднакъв достъп до същото ниво на качество на продуктите, независимо от държавата, в която живеят. С доклада подчертаваме още същественото значение, което се придава на предоставянето на потребителите на точна, ясна и лесна за разбиране информация, което е от ключово значение за борбата с двойното качество на продуктите. С колегите от засегнатите държави сме на мнение, че потребителските предпочитания не трябва да се използват като извинение за по-ниско качество или за предлагане на различни качествени класове на различни пазари в ЕС. Поради това в доклада ясно се подчертава и значението на информирането на потребителите по точен и прозрачен начин, че продуктът, който те купуват или познават от друга държава-членка, е различен, за да се избегне заблуждаването им и да не останат с грешно впечатление от купения продукт.

Не на последно място в доклада се приветства и приемането на пилотен проект за 2018 г., който предвижда поредица от пазарни проучвания на различни категории потребителски продукти, за да се оценят различните аспекти на двойното качество.

Изключително доволни сме, че предложението за изменение на Приложение I от Директивата за нелоялните търговски практики, с което се въвежда допълнителен елемент в „черния списък“, определящ забранените при каквито и да било обстоятелства практики, който изрично посочва разликите в качеството на продукти с еднаква марка когато са дискриминационни и не зачитат очакванията на потребителите мина успешно, въпреки отпора на държавите от Западна Европа, където проблемът с двойните стандарти не съществува“, написа Радев.