Днес в Европа без работа са над 23 млн. души. Факт е, че 50% от безработните в ЕС са дългосрочно безработни, като тази тенденция се увеличава. Това е една от най-тежките последици от кризата. Размерът на дългосрочната безработица се удвои между 2007 г. и 2014 г., като вече засяга около 12 млн. души в ЕС, които в продължение на повече от 1 г. не са успели да си намерят работа.
За над половината от тях това чакане продължава две или повече години. В България дългосрочната безработица през 2014 г. достигна 60,4% от общата, но за щастие тази тенденция напоследък отбелязва спад.<br /> Да си безработен, още повече дълго време, оказва сериозно въздействие върху хората и техните семейства. Да имаш работа не означава само да имаш доход.<br /> <br /> Тя предлага на хората социална среда, самоувереност и възможности за самоусъвършенстване. Колкото по-дълго трае безработицата, толкова по-трудно става човек да намери пътя към пазара на труда. Заедно със социалните партньори комисията си е поставила за първостепенна задача да се справи със сегашното състояние, като настойчиво приканваме държавите членки да сторят същото.<br /> <br /> Макар икономиката постепенно да се съвзема, пазарът на труда откликва с известно закъснение. С предложението, което представям днес, бих искала да съкратим този период и да помогнем на хората да се върнат на работа. Предлагаме три конкретни стъпки. На първо място, да се гарантира, че всички дългосрочно безработни са регистрирани в служба по трудова заетост. На второ място, изготвяне на оценка на индивидуалните нужди преди изтичането на период от 18 месеца. И накрая, предлагане на споразумение за работна интеграция най-късно след изтичането на 18 месеца безработица.<br /> <br /> Дългосрочно безработните често не са регистрирани в служба по трудова заетост, което възпрепятства достъпа им до подкрепа. Макар това да изглежда като съвсем обикновена стъпка, то всъщност е отправната точка за успешна намеса, като държавите членки невинаги настояват в достатъчна степен за тази стъпка.<br /> <br /> Понякога услугите невинаги са координирани и с тях невинаги се предлага решение за пречките, които безработните срещат по пътя си към пазара на труда. Някой може да не е в състояние да си позволи транспорта до работното място. Хората може да изпитват трудности, защото техните умения вече не отговарят на нуждите на трудовия пазар.<br /> <br /> Освен това реинтеграцията на дългосрочно безработните често не е плавна, тъй като за нея отговарят различни органи, като например държавните служби по трудова заетост и службите за социална помощ. Ето защо разковничето е в това да се предлага индивидуална оценка и специално изготвено споразумение за трудова интеграция, което съответства на конкретната ситуация на всеки, който търси работа. Също така работодателите често са встрани от програмите за професионалната реинтеграция.<br /> <br /> Някои държави членки откликват по по-целесъобразен начин на дългосрочната безработица в сравнение с други страни.<br /> Чрез тази инициатива призоваваме държавите членки да насърчават подходи, които са доказали, че работят добре на практика, и да подобрят онези, които не вършат добра работа. Например в държавите членки, които имат традиционно добри резултати при реинтеграцията на дългосрочно безработните, се прилагат подходи, съсредоточени върху конкретните хора. При тях се предлагат индивидуализирани и редовни консултации. Друг съществен елемент е изграждането на партньорства между службите по заетостта и широка гама от други партньори за преодоляване на многобройните пречки пред дългосрочно безработните.<br /> <br /> Въпреки сегашното състояние на нещата надежда има. Икономиката отново започва да бележи ръст. А това е важно, тъй като най-доброто оръжие срещу безработицата е икономическото възстановяване. Комисията подкрепя това с инвестиционния план на председателя г-н Юнкер в размер на 315 млрд. евро, който, ако се разгърне с пълния му потенциал, може да предложи милиони работни места. С днешното конкретно предложение Комисията помага на държавите членки да окажат съдействие на хората да заработят отново и да им предложи перспектива за в бъдеще, като така проправя пътя за по-нататъшно икономическо възстановяване.<br /> <br /> Държавите членки могат да изпълнят тези препоръки с подкрепата на Европейския социален фонд. Но Комисията не може сама да се заеме с трудната задача да върне на работа 12 млн. души. Безспорно е, че за да постигнем това, ние имаме нужда от всички 28 държави членки, всички наши социални партньори и силно ангажирани работодатели. Наша обща задача е да върнем надеждата на хората, които са били без работа твърде дълго.<br /> <br /> <strong>Източник: standartnews.com</strong>