Недостиг на работна ръка, свръхинвестиции в строителството, по-слаб икономически растеж  от страните в Източна Европа. Тези и други проблеми бяха откроени по време на Българския икономически форум 2018, който се провежда в София.

За първи път от 30 години насам у нас работните места са повече от работниците.  Това поставя предизвикателства пред бизнеса и пред държавата, коментираха участниците във форума.

България трябва да привлича продуктивни инвестиции, които създават дългосрочен растеж. Структурата на инвестициите, които привличаме е изключително важна, заяви пред участниците във форума икономистът от Институт „Отворено общество”  Георги Ангелов.

Като проблем пред българската икономика той открои и липсата на работна ръка. "75% от населението между 20 и 64 години работи, което никога не е било през последните 30 години. Това е структурна промяна, към която трябва бизнесът да се приспособи. Това изисква повече инвестиции в производителност на труда, по-нови и по-продуктивни машини, така че същия брой работници да произвежда повече", обясни Ангелов, цитиран от Дарик.

Недостиг на работна ръка има и в други държави. Те обаче привличат работници отвън с по-добри условия и по- леки процедури, заяви зам.-председателят на Българска Стопанска камара Камен Колев.

Проблем за бизнеса остава и такса смет, посочи още той. "Такса смет, когато не се изчислява на база, а на количество, наказва иновативните производства", поясни Колев.  

Повечето страни от Централна и Източна Европа ни изпреварват по икономически растеж, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. "Ние се приближаваме до Западна Европа, но Източна Европа тича по-бързо от нас. Т.е. страните, с които сме били на приблизително едно икономическо равнище преди 30 години, днес са се откъснали значително", коментира Велев.

Ниска ефективност на публичните разходи,  липса на публично частни партньорства,  външните рискове като срива на турската лира, кризата в Гърция и Брекзит също създават проблеми за българската икономика, отчетоха експертите.