Агенцията „Фич“ повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на България от стабилна на положителна.
 
Агенцията оценява високо добрите макроикономически показатели на страната ни и стабилните публични финанси.
 
Като основни рискове за България тя вижда международната среда, която може да спомогне за рязко влошаване на конкурентоспособността на страната.
 
При подобен сценарий от „Фич“ предупреждават, че може да се стигне до повишаване на държавния дълг.