Служебното правителство внесе в Народното събрание проект на Закон за държавния бюджет за 2023 година на 28 април.

Вече мина един месец и той не е влязал за разглеждане дори в комисии. Съгласно удължителния закон, който беше приет - срокът на действие на удължителния закон приключва на 10 юни.

Това означава, че ние влизаме в една разпоредба в Закона за публичните финанси, която е твърде рестриктивна.

Според нея се финансират разходите по размера на постъпилите приходи. Това ще създаде несигурност и безпокойство в гражданите и бизнеса, които имат да получават плащане от бюджета.

Това заяви служебният министър на финансите Росица Велкова в кулоарите на парламента. 

Ние вчера внесохме проект на решение на Народното събрание, с което да се регламентира - да се извършват разходи в срок до приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 г. В това проекторешение е предложено, НС да приеме определено приоритозиране на разходите.

Днес внесохме проект за изменение и допълнение на така наречения удължителен закон, с който променяме срока до приемане на Закона за държавния бюджет до 2023 г.

По този начин всички разпоредби на удължителния закон да продължат да действат и да може да финансираме системите, както досега, отбеляза министър Велкова. 

Друго предложение, което правим е да отпадне параграф 15, с  който условно са ни блокирани във фискалния резерв европейските средства и сребърния фонд.

Предлагаме на народните представители този параграф да отпадне. Смисълът на единната сметка да могат да се финансират гъвкаво разходите на държавата, а не да се теглят дългове.

В момента сме в ситуация, че във фискалния резерв имаме 10 млрд., но поради това, че условно са блокирани едни средства, които в момента на държавата не са необходими в този месец да бъде извършени тези разходи, но не можем да ги ползваме и би следвало в такава ситуация да се тегли дълг., каза още служебният финансов министър. 

По думите ѝ това не крие никакви рискове, а средствата от сребърния фонд няма да бъдат използвани.