Германия е страната, произвела най-много сладолед в ЕС през 2019 - 635 млн. литра или 21% от общото производство на сладолед в блока, съобщи днес на сайта си Евростат.

След Германия се нарежда Италия с произведени 554 млн. литра или 18% от общото за ЕС количество, а трета, по данни от 2018 г., е Франция с 451 млн. литра или 15% от общото производство за 2019 г.

Производството на сладолед в Евросъюза миналата година се е увеличило с 6% на годишна основа до 3 млрд. литра.


Страните членки са изнесли 222 000 тона сладолед за държави извън ЕС на стойност 723 млн. евро. Вносът на сладолед от страни извън ЕС пък възлиза на 82 000 тона на стойност 180 млн. евро.

Франция е изнесла най-много сладолед за страни извън ЕС през 2019 година или 25 общия износ. След нея се нареждат Нидерландия, Германия, Италия и Испания.

Обединеното кралство е било основната дестинация извън ЕС за износ на европейски сладолед.

Евросъюзът е изнесъл 128 000 тона сладолед за Великобритания (58% от износа за страни извън съюза). Други основни дестинации са Швейцария и Китай.

Вносът на сладолед в ЕС от страни извън обединението е бил най-много от Великобритания (57 000 тона или 70% от вноса извън ЕС), а след това от Сърбия (16 000 тона или 19% от вноса извън ЕС) и Швейцария (2 000 тона или 2% от вноса извън ЕС).