В последните дни на работата на Българския парламент, инж. Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в 44 – тото Народно събрание, участва в онлайн конференция на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС).

Инж. Кънев от години е вицепрезидент на организацията и е ръководител на българската делегация в ПАЧИС.Конференцията се проведе с участието на с ръководителите на дванадесет делегации на парламентите на страните - членки.

„Обсъдени бяха проблеми, касаещи работата на Парламентарната асамблея в ситуацията на пандемия. Приети бяха съответстващите решения. Разгледани бяха множество поправки в регламентите на организацията, предложени от България, Гърция, Русия и Украйна“, разказа инж. Петър Кънев.


Очаква се предстоящото заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС да се проведе присъствено в Молдова.