България вече е член на валутно-курсовия механизъм ERM II или т.нар. чакалня на еврозоната и на банковия съюз. 

ЕЦБ определи базов курс за конвертирането на българския лев в евро от 1,95583 лв. за евро.


Ройтерс гръмна със сензационна новина за България и еврозоната

Припомняме,че премиерът на България Бойко Борисов ще даде извънреден брифинг в МС в 20:00 часа

България и Хърватия предприемат ключови стъпки към приемане на еврото. Бълггарският лев и хърватската куна се включват в механизма ERM-II, страните се присъединяват и към банковия съюз, съобщиха от ЕЦБ в туитър.
 

Европейската комисия (ЕК) приветства решението за включване на българския лев и хърватската куна във валутния механизъм II (ERM II)."Решението представлява крайъгълен камък в усилията на България и Хърватия за присъединяване към еврозоната.

Сега двете страни трябва да участват в механизма без сериозно напрежение и най-вече - без да девалвират основния курс на своята валута спрямо еврото по собствена инициатива, поне две години преди да могат да се присъединят към еврото.

Комисията ще продължи да насърчава и подкрепя усилията на българските и хърватски власти да завършат процеса по присъединяване към еврозоната, се казва в изявлението на Комисията", се казва в съобщението.

Тя приветства също решението на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) за тясно сътрудничество с двете страни, което отбелязва тяхното влизане в банковия съюз.

Предварителният етап за приемането на еврото като национална валута продължава три години. Това означава, че еврото може да замени лева през 2023-та.

Решението на страните по валутния механизъм II представлява важен момент в усилията на България и Хърватия да се присъединят към еврозоната.

Двете държави членки трябва сега да участват в механизма без голямо напрежение, и по-специално без да девалвират централния курс на своята валута спрямо еврото по своя собствена инициатива, в продължение на най-малко две години, преди да могат да отговорят на изискванията за въвеждане на еврото.

Комисията ще продължи да насърчава и подкрепя усилията на българските и хърватските органи за завършване на процеса на присъединяване към еврозоната.

Участието във валутния механизъм II ще спомогне за укрепване на устойчивостта на българската и хърватската икономика.

То ще помогне на двете страни да поставят стабилността в основата на своите политики, ще насърчи тяхното сближаване и в крайна сметка ще им помогне в усилията им да въведат еврото.

България и Хърватия поеха редица ангажименти в областта на политиката, предназначени да осигурят безпроблемното им преминаване към валутния механизъм II и участие в него.

Страните по валутния механизъм II възложиха на Комисията и на Европейската централна банка (ЕЦБ) да наблюдават ефективното изпълнение на тези ангажименти в рамките на съответните си области на компетентност.

Въз основа на тези оценки страните по валутния механизъм II включват българския лев и хърватската куна в този механизъм, се казва още в съобщението от ЕК.

Прекият надзор над българските значими кредитни институции ще започне на 1 октомври 2020 г.

Решението относно тясното сътрудничество ще влезе в сила 14 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ ще отговаря за прекия надзор над значимите кредитни институции в Република България и за общите процедури за всички поднадзорни лица, както и за наблюдението над по-малко значимите кредитни институции.

Междувременно ЕЦБ ще извърши оценка, с която ще определи кои банки изпълняват критериите за класифициране като значими институции.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!