За нормален живот на четиричленно домакинство - двама възрастни и две деца, са необходими 2472 лева месечно. Това сочат данните на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ за края на третото тримесечие на годината.

От началото на годината, с около 63 лева се е увеличила общата стойност на издръжката на живота на този тип домакинство, след като през последните три тримесечие се регистрираше нарастване, макар и със слабо изразени темпове.

Издръжката на живот за човек от четиричленно домакинство е 618 лева. 

Данните бяха представени на пресконференция днес от президента на КНСБ Пламен Димитров и от експерта Виолета Иванова, уточнява в. Монитор.

Парите са необходимите за покриване на разходите за храна, за поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти за четиричленно домакинство.

За покриване на общата стойност на необходимите средства за издръжка /2472 лева/, трябва нетният размер на заплатата, която получават двамата възрастни, да бъде не по-нисък от 1 236 лева (бруто 1593 лева) за всеки от тях, при условие, че двамата възрастни са заети и заплатата е единствен източник на доходи. 

Нарастването на разходите се дължи в голяма степен заради поспъпването на хранителните стоки, като от началото на годината достигат ръст от 4,4 на сто, съобщи Иванова. На годишна база забележим ръст се очертава при хляба с 8,1%, месни продукти с 8,2 на сто заради чумата по свинете и млека с 4,9%.

Необходимите средства за издръжка на живот на четиричленно домакинство, живеещо в София са 3259 лева, средно на човек - 814, 65 лв., което е с 31,8 на сто повече от средните нива на издръжката за страната. Ако доходите на семейството в столицата се покриват само от заплатата на възрастните, то за всеки от тях нетната средна работна заплата не трябва да бъде по-ниска от 1629 лева, за да може семейството да живее нормално.

Официалните данни за заплатите през първото тримесечие в София - столица, отчитат нетна средна работна заплата от 1322 лева /бруто 1704 лв./, която е с близо 19% по-ниска от реално необходимия разполагаем доход за покриване на издръжката на живот на един човек от домакинство. 

Домакинствата, които живеят със средства на човек под издръжката на живот са 77,3%, като има тенденция за намаляване - през 2016 година същия период са били около 75%.