София е икономическият център на България, в който се произвежда около 40 процента от брутния вътрешен продукт на страната. Столицата е и регионът с най-високи заплати у нас. Но Столична община далеч не е общината с най-солидни възнаграждения, показват от Института за пазарна икономика, съобщава money.bg.

Използвайки данни от Националния статистически институт (НСИ), картата показва данни за средната брутна месечна заплата в лева на наетите лица в нефинансовите предприятия за 2018 г. "Данните потвърждават наблюдението, че общините с най-висока заплата в България не са задължително големите областни центрове", коментират от ИПИ.

Лидерите по заплати остават сравнително малки общини, в които има големи предприятия - основно в енергетиката и добивната промишленост. Икономическите центрове, които имат развита индустрия в своята периферия също имат много сериозна "тежест" на картата.

Най-високата средна месечна заплата в България за 2018 г. е в община Челопеч (2 178 лв.). Следват Козлодуй (2 090 лв.), Раднево (1 910 лв.), Пирдоп (1 796 лв.), Девня (1 677 лв.) и Гълъбово (1 598 лв.). София-столица е едва на 8-мо място (1 554 лв.), а топ 10 се затваря от Панагюрище (1 445 лв.).

Солидните възнаграждения са свързани с големи предприятия, които работят в района. В случая на Челопеч това е Dundee Precious Metals, в Козлодуй - ядрената централна, Раднево - "Мини Марица-изток", Пирдоп - Aurubis, и т.н.

Високите заплати са в големите икономически центрове и тяхната периферия - особено периферните общини на София и Варна, в минната индустрия и съответно в малките общини от Средногорието, както и в общини с големи енергийни предприятия.

Цялата карта, в която има данни и за заетост, брой предприятия, продукция и други, може да видите тук.