"Отново виждаме като точка от дневния ред на заседанието на Министерския съвет утре проект за решение за приемане на националния план за въвеждане на еврото в България. 

На експертните коалиционни съвети вече се договорихме, че първо трябва да видим анализ на ефектите от въвеждането на единната европейска валута, да бъдат посочени очакваните промени, ползи, разходи, рискове. Отново се бърза, отново се вкарва проект за решение, без да бъдем информирани като коалиционни партньори".

Това каза пред БНР Любомир Каримански от ИТН, председател на комисията по бюджет и финанси.

И посочи, че в анализа трябва да се видят икономическата и финансовата политики, регулаторната рамка, надзора, номиналната конвергенция.

Той посочи, че за да може да се обсъждат техническите и оперативните параметри по този национален план, е необходимо да бъдат извървяни останалите стъпки:

"Няколко пъти разговаряхме. Направих редакция на част от първоначално представената ни структура за такъв анализ. Дадох я на колегите коалиционни партньори. Те се съгласиха с част от нашите аргументи. И остана да бъде изготвен този план. 

Това, което ние правим, трябва да е в логическа последователност. Това нещо не се спазва и като коалиционно споразумение, в което е записано, че след обществено обсъждане се пристъпва към тези стъпки".