Държавата ще започне проверка на Българската енергийна борса след постъпили оплаквания от сдружения за драстичните разлики в цените на тока. Това заяви председателят на КЕВР Иван Иванов след проведено заседание.
 
Иван Иванов обяви, че за първи път управляваното от него ведомство ще се възползва от последните поправки в закона за енергетиката, които му дават право да направят проверка на пазара на ток на едро. Това на практика означава, че ще бъде проверена Българската независима енергийна борса, на която продават най-големите ни централи, включително АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица Изток 2", възобновяемите енергийни източници, както американските централи.
 
По думите на Иван Иванов в момента се наблюдава скокообразно нарастване на цените на тока, а за това са сигнализирали от бизнеса, както от една от най-големите бизнес асоциации у нас, така и от търговците на ток. По техни думи е нелогично в момента тока за ден напред да струва 200 лв. за мегаватчас. Иванов обяви също така, че в момента цената, по думите му, е прекалено висока и е 150 лв. за мегаватчас и това е само базовата цена.
 
„В рамките на предварителното проучване длъжностните лица, членове на работната група трябва да съберат всички данни от Българската независима енергийна борса, от участници в борсата, както и други, които бъдат сезирани, се счита необходимо да им бъдат поискани данни. Проучването трябва да завърши с доклад, който ще бъде гледан от Комисията за енергийно и водно регулиране“, каза Иванов.
 
Председателят на комисията напомни, че в момента не работи за планов годишен ремонт единият блок на АЕЦ "Козлодуй", както и три блока на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2". Очаква се първите резултати от проверката да бъдат готови до четири месеца.