В официален отговор от Комисията за финансов надзор се потвърждават изнесените данни на БГНЕС за източването на пенсионно-осигурителната компания "Доверие", като се добавят и нови моменти, свързани с прилагане на същата схема от компании на Иво Прокопиев и към друга компания от бранша – ПОК “Алианц България”.
В писмото на КФН се цитират заповеди, с които на двете пенсионно-осигурителни компании се забранява за определен срок да сключват нови договори за обратно репо сделки с акции на &quot;Каолин&quot; АД, както и да не продължават срока на действие на сключените договори.<br /> <br /> Освен това е направено и задължително предписание на &ldquo;Доверие&rdquo; и ПОК &ldquo;Алианц България&rdquo; да продадат притежаваните от тях обезпечени корпоративни облигации с първоначален емитент &quot;Алфа Енерджи Холдинг&quot; ЕАД, заместено в дълг от &quot;Алфа Енерджи&quot; ЕАД, като положат изискуемата от закона грижа на добър търговец и защитят в максимална степен интересите на осигурените лица.<br /> <br /> Така вече е ясно, че&nbsp; в последните 3 години задлъжнелият олигарх Иво Прокопиев е успял да усвои чрез обръча от свои фирми близо 100 млн. лв. от парите, предвидени за втора пенсия на осигурените във водещите български пенсионни компании. <br /> <br /> Средствата Прокопиев е получил с различни инвестиционни трикове &ndash; емитиране на огромни емисии облигации, последвани от прехвърляне на задължения в кухи компании, залагане на акции срещу финансиране (репо сделка). /БЛИЦ<br />