Частните универсални пенсионни фондове, в които задължително се осигуряват работещите граждани, родени след началото на 1960 г., постигнаха средна доходност от около 1,4% през трудната 2020 г., показват данни на Комисията за финансов надзор и изчисления на “Труд”.

Само един от универсалните пенсионни фондове (УПФ) има отрицателна доходност в размер на минус 1,39%. Останалите пенсионни фондове имат положителна доходност в размер между 0,62% и 2,49%. Този резултат е постигнат въпреки краха на фондовите борси на международните пазари в началото на пандемията през месец март миналата година.

Голяма част от натрупаните пари за пенсии на осигурените в частни фондове са инвестирани в акции на чуждестранни компании. Падането на борсите през март 2020 г. доведе до временна загуба на значителни средства от страна на фондовете. След това обаче повечето борси по света се възстановиха.

В САЩ борсовият индекс Dow Jones нарасна с 6,8% през 2020 г., S&P 500 се повиши с 15,9%, а Nasdaq Composite нарасна с 43%. Германският индекс DAX се повиши през миналата година с 2,86%. Това даде възможност на българските пенсионни фондове да възстановят загубената през март доходност.

При доброволните пенсионни фондове (ДПФ) доходността за 2020 г. се движи в по-широки граници. Отново само един фонд има отрицателна доходност от минус 3,42%. Доходността на натрупаните пари за пенсии в останалите ДПФ е между 1,03% и 3,38%. Това е в пъти повече от лихвите по влоговете на граждани в банките, които са средно 0,10% за година.

Освен това доходите на хората от лихви по депозити се облагат с данък в размер на 8%. В същото време има данъчно облекчение за доброволни вноски за пенсия.

Хората може да дадат до 10% от годишния си облагаем доход за вноски за пенсия, като върху тази сума не дължат данък. Така спестяването на пари за старини става още по-изгодно спрямо държането им по банкова сметка.