Сдружението в състав холдинг "Пътища" АД, "Галчев инженеринг" АД, "Пътностроителна техника", "Пътинженеринг М", АБ, "Бургаспътстрой", "Пътинженерингстрой Т", "Мостстрой" и "Видапътстрой" е на път да спечели Лот 4 от автомагистрала "Тракия", след като при отварянето на офертите се оказа с най-ниската предложена цена - 174 705 600 лв. без ДДС.
Подреждането на останалите кандидати за 49-километровата отсечка е в следния ред:<br /> <br /> - &quot;Щрабаг&quot; АГ, Австрия - 283 833 156 лв. без ДДС;<br /> - &quot;Актор&quot;, Гърция - 238 516 344 лв. без ДДС;<br /> - &quot;Алпине Бау&quot; ГМБХ, София - 252 295 649,69 лв. без ДДС;<br /> - консорциум &bdquo;Български автомагистрали - Кабиле&ldquo; (Автомагистрали Черно море, ГБС Инфраструктурно строителство, Пътстрой 92) - 204 105 000 лв. без ДДС;<br /> - сдружение &quot;Балканстрой - Гранит&quot;, София- 198 380 000 лв. без ДДС;<br /> <br /> Не се допускат офертите на останалите седем кандидата:<br /> <br /> - АМ &bdquo;Трейс&ldquo; ДЗЗД, София (тук влизат Трейс Груп Холд АД, СК 13 Пътстрой АД, Пътно строителство АД, Виастрой Инженеринг ООД и Пи Ес Ай АД);<br /> - обединение &bdquo;Терна - Сиенит - Лот 4&ldquo;, София;<br /> - сдружение АБСКИ - Тракия Лот 4, София (Конструктор Инженеринг, Хърватска и АБС Асфалт бетон ЕООД);<br /> - сдружение БТП - &quot;Агромах&quot;, Благоевград;<br /> - консорциум &quot;Конструкционес Рубау&quot;, Испания - Пътстрой ООД, Стара Загора;<br /> - консорциум &quot;Приморие - Евроазфалт&quot;, София;<br /> - сдружение &quot;БТП - Агромах&quot;, Благоевград.<br /> <br /> Цената на км на Лот 4, според предложението на холдинг &quot;Пътища&quot;, е 1,87 млн. евро. За сравнение, цената на км за Лот 2 (с изпълнител Трейс) е 2,2 млн. евро, а за Лот 3 (с изпълнител &quot;Актор&quot;) &ndash; 1,6 млн. евро.<br /> <br /> &bdquo;През август подписваме договор и правим първа копка за Лот 3, а през септември подписваме договор и правим първа копка за Лот 4, като вече се работи по Лот 2&ldquo;, съобщиха от агенция &bdquo;Пътна инфраструктура&ldquo; преди отварянето на офертите. <br /> <br /> На фондовия пазар акциите на холдинг &quot;Пътища&quot; скочиха с над 10% след новината за резултатите от търга.<br /> /БЛИЦ