Някои от големите банки в страната обявиха, че премахват таксата за съхранение на големи суми по сметки на граждани и фирми. Това става след като на 21-и юли Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение за увеличаване на лихвата по депозитите с 0,5% и така реално премахна отрицателните си лихви.

ЕЦБ рязко вдигна лихвите, за да се бори с неудържимата инфлация

Отпадането на таксата съхранение на първите банки, които обявиха промяната, ще влезе в сила от 1 август. Засега другите банки не са обявили отпадане на таксата за държане на големи суми по сметките им.

Например една от големите банки в страната събира такса от 0,7% годишно за наличието по разплащателни и спестовни сметки на граждани на над 200 хил. лева, уточнява "Труд".