Все повече българи получават пенсии за стаж в чужбина. Близо 50 162-ма души у нас получават пари за старост, в които е отчетен и стаж за работа зад граница, показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за миналата година. За сравнение през 2016 г. техният брой е бил близо 34 хиляди, а през 2019 г. - 46 000, уточнява "Труд".

От тях 13 729 човека през 2020 г. са живели извън България, а други 36 400 са харчили парите си у нас, показват още данните. Според европейските правила НОИ признава осигурителния стаж на българите, натрупан в страните от ЕС и в държави, с които страната ни има подписани спогодби, но не и осигурителният доход. Той има значение при отпускане на пенсия от държавата, в която се е осигурявал конкретен човек.

Важни новини за 661 000 пенсионери! Додават им пари за...

При определяне правото на пенсия на хора, имащи стаж и в друга държава членка на ЕС, освен в България, НОИ признава тези периоди и ги сумира с натрупаните у нас. След това отпуска пенсия само на базата на стажа и дохода, натрупан у нас.

Когато настъпи време да се подаде заявление за пенсия, кандидат пенсионерът трябва да го направи в страната, в която живее, или в тази, в която е работил за последно. В такъв случай тази държава е отговорна за обработката на заявлението му и за събирането на документите за пенсионните вноски от всички страни, в които е живял.

Ако никога не е работил в страната, в която понастоящем живее, кандидат пенсионерът трябва да подаде заявление пред съответните органи в страната, в която е работили за последно.

Ужасни новини за близо 3600 пенсионери

Най-много са пенсионерите, които са натрупали стаж в Германия - 8527, като в чужбина живеят близо 4000 от тях. За работа в Гърция пенсия взимат 7924 души, в Испания - 6846, а в Италия - 5618 човека. Има и такъв, който получава пенсия за стаж в Корея, а други 35 души взимат пенсия за работа в Люксембург.

НОИ изплаща на 6812 пенсионери парите в чужбина, като половината са в Германия, близо 900 човека живеят в Испания, а 456 - в Гърция. Други 6577 пенсионери пък получават чужди пенсии у нас. Най-вече това са руски пенсии, но има и от Украйна и Молдова.
Български изселници в Турция също получават парите си там със съдействието на НОИ. Такива са 14076 човека. Техните пенсии се отпускат съгласно Споразумение между двете страни, което не урежда отношенията в областта на социалното осигуряване между тях, а само начина на изплащане на пенсиите.