Комисията за защита на конкуренцията е започнала проверка за това дали има създадено монополно положение на „Софарма” АД и „Софарма Трейдинг” АД в търговете за доставка на медикаменти и медицински изделия в системата на НЗОК и здравното министерство през последните 5 години.
Институцията е сезирана от лидера на СДС Мартин Димитров и депутата Ваньо Шарков.<br /> <br /> &quot;В тази връзка бихме искали да Ви уведомим, че Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по случая, в рамките на което ще изиска информация от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, за резултатите от което ще ви информираме своевременно&rdquo;, се казва в още в отговора от председателя на КЗК Петко Николов до СДС.<br /> <br />