Бившият министър на икономиката Лъчезар Борисов написа в личния си профил 

Ето каква оценка даде ЕБВР за случващото в България през последните месеци:
Единствената държава от Източна Европа, която получи слаба оценка от ЕБВР в периода юни-ноември 2021 г. е България.

На 04.11.2021 г. ЕБВР публикува прогнозите си за всички 37 страни в региона, които наблюдава. Оказва се, че сред всички държави от Югоизточна Европа, Източна Европа и Кавказ, както и нашите братски страни от Западните Балкани, само България е получила негативна оценка за случващото се, като е понижена прогнозата за икономическия растеж на страната ни с 0,3 процентни пункта до 4,2%. Не само, че растежа, който прогнозира финансовата институция в страната, е по-нисък от съседите ни в Румъния и Гърция, а нещо повече, прогнозата за нас се влошава при значително подобрение в нашите съседи.

Гърция се очаква да расте с 7,0%, а Румъния с 7,2%, като спрямо юни са получили подобрение - съответно с 3 и 1,2 процентни пункта. България е единствената държава от 15-те разглеждани от мен страни, попадащи в трите съседни региона, която получава негативна оценка за случващото се в периода юни-ноември. Прогнозите за Русия и Турция, като наши съседи, също са с повишени прогнози.

В доклада си финансовата институция отчита основните проблеми от изминалите месеци, а именно ниските нива на ваксинация и продължаващата политическа криза. България е изведена и като страната с най-висока смъртност.

ЕБВР е поредната финансова институция, която отчита влошаване на макроикономическата прогноза за страната ни. За съжаление на фона на 15+2 страни от съседни на нас региони, единствено България получи негативна оценка. Така случващото се през последните месеци не остава незабелязано и на международната сцена.

Припомням, че и във вътрешен план вече имаше направено влошаване на макроикономическата прогноза за икономическия ни растеж от страна на БНБ, като бяха изведени и някои от вътрешните ни проблеми:

По-нисък размер на публичните инвестиции и отлагане на изпълнението на финансирани с национални средства инфраструктурни проекти за периода след 2022 г.;

По-слабо усвояване през текущата година на средства по програми на ЕС, свързани с капиталови разходи, предвид наблюдаваното забавяне в темпа на усвояване;

Забавяне на частните инвестиции, поради факта, че част от тях е трябвало да се финансират със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост;

Отрицателен принос към растежа на нетния експорт.
Наред с всичко това - общият показател на бизнес климата се влошава от месец май, потокът на преки чуждестранни инвестиции намалява с 60% на годишна база.

Цените на производител нараснаха с 20% до тук и по-бавното им пренасяне към цените на крайните потребителски стоки ще стопи добавената стойност, съответно допълнително ще намали потенциалния икономически растеж.

Ето това ни донесе промяната през последните месеци. България единствена сред страните в съседните региони получи негативна оценка.
Решенията за 14 ноември оставям на Вас!
32
Моята преференция е 104