Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври е с 0.1 процента над равнището от септември, съобщиха от Националния статистически институт. Леко увеличение на цените има в добивната и в преработващата промишленост, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0.2 на сто.
В преработващата промишленост по-значително увеличение спрямо предходния месец се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 1.6 на сто, както и при производството на напитки и при производството на дървен материал и изделия от него. <br /> <br /> Намаление е отчетено при производството на основни метали - с 1.7 на сто, и при производството на тютюневи изделия - с 1.4 процента.<br /> <br /> Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври нараства с 10.1 на сто в сравнение със същия месец на 2009 година. Най-голямо е увеличението в добивната промишленост - с 18.9 процента и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12 на сто.<br /> <br />